Jak správně vypočítat vrchlík z profilové trubky?

Přístřešek z profilové trubky - typy, výpočty a montáž

Baldachýn z profilové trubky je vhodný pro uspořádání verandy, rekreační oblasti, parkoviště nebo hřiště. Toto provedení patří do kategorie prefabrikátů a působí celkem esteticky. Zvažte, jaké typy přístřešků existují. Podrobně popíšeme fáze jejich výstavby – od vytvoření projektu a výpočtu potřebných materiálů až po montáž rámu a dokončení.

Obsah

 1. Vlastnosti vrchlíku
 2. Rozsah aplikace
 3. Klasifikace
 4. Typ podpory
 5. Typ střechy
 6. Výpočet a tvorba výkresů
 7. Pracovní technologie
 8. design s jedním svahem
 9. Popis videa
 10. štít
 11. Popis videa
 12. Další doporučení
 13. Nejdůležitější znaky
 14. Přípravné práce
 15. Plánování
 16. Pracovní uzly
 17. Технические характеристики
 18. Výpočet základních veličin
 19. Funkční prvky
 20. Etapy práce
 21. Výběr materiálu, nářadí
 22. Fotogalerie

Vlastnosti vrchlíku

Vrchlík z profilu je konstrukce, která je krytou plochou. Může mít různé tvary a velikosti. Tato budova slouží k ochraně před negativními vnějšími vlivy.

Rám pro baldachýn z kovových profilů je vítězným řešením. Tento materiál je odolný vůči negativním vnějším vlivům, odolný a schopný odolat značnému zatížení. Takové konstrukce se snadno navrhují a instalují, což má také ekonomické výhody.

Konstrukce vrchlíku z profilové trubky předpokládá přítomnost následujících prvků:

 • Nadace. Obvykle sloupcový kvůli nízkým nákladům a snadné instalaci.
 • Podporuje. Jsou to vertikální nosné prvky.
 • Závěsné konzoly. Vytvořte vodorovnou část rámu.
 • Sjezdovky. Jsou to boční spojovací prvky.
 • Střešní systém. Tvoří se z krokví, opláštění a vazníků.
 • střecha. Vyrobeno z polykarbonátových desek a profilované podlahy.

Vrchlík z profesionální trubky je tvořen z jiné sady nosných a přídavných prvků. Vše závisí na jeho funkcích, velikosti, konfiguraci, očekávaném zatížení.

Střešní vazníkové systémy značné velikosti jsou tvořeny pomocí vazníků. Skládají se ze dvou vodorovných trubek, které jsou vzájemně propojeny svislými (stoupačky) a šikmými (vzpěry) prvky. Vazníky dodávají konstrukci potřebnou prostorovou tuhost a nosnost.

Rozsah aplikace

Výroba přístřešků z kovového profilu nezabere mnoho času a úsilí. Proto mají takové struktury široký rozsah použití:

 • letní kavárny;
 • parkoviště;
 • vstupní skupiny pro různé kategorie budov;
 • rekreační oblasti;
 • skladovací prostory pro různé vybavení a inventář;
 • dětská hřiště, hřiště a sportoviště.

Klasifikace

Kryté plochy jsou obvykle rozděleny do několika typů v závislosti na typu podpory a systému vazníků.

Typ podpory

Typy přístřešků z kovových profilů podle typu podpěr:

 • Připojený. Připevněno k nosným stěnám budovy. Návrh předpokládá přítomnost dalších podpěr. Takové konstrukce jsou vhodné pro uspořádání teras, vstupních skupin, parkovišť.
 • Konzol. Konstrukce nemají podpěry a jsou upevněny na stěně budovy. Další fixaci zajišťují speciální závěsy. Takové zorníky jsou nejčastěji vybaveny nad balkóny a vstupními skupinami.
 • Volně stojící. Spočívají na podpůrných postech. Používají se k vytvoření krytů na parkovištích, různých hřištích a rekreačních plochách.

Typ střechy

Střecha je základem zavěšené konstrukce, jejíž složitost závisí na její velikosti a tvaru. Baldachýn z trubek podle typu krokví:

 • jediný svah. Nejjednodušší design, který se hodí ke všem střešním materiálům. Při vytváření povlaku pro velkou plochu se vazníky používají k vytvoření systému vazníků.
 • štít. Má složitější konfiguraci. Štítové přístřešky z kovového profilu na nádvoří soukromého domu pro velké pozemky jsou vytvořeny pomocí vazníků ve formě rovnostranných trojúhelníků.
 • Šatrov. S nárůstem počtu sklonů střechy se její výpočet stává složitějším. Při vytváření konstrukce je nutné přesné řezání střešního materiálu. Pro ochranu všech střešních spojů je nutné použití speciálních prvků.
 • Klenutý. Vytváří se z vazníků ohnutých pod určitým poloměrem nebo obloukových krokví. K vytvoření povlaku se používají výhradně pružné materiály. Střecha má tvar oblouku nebo vlny.
READ
Jak se královna Alžběta 2 stravuje?

Výpočet a tvorba výkresů

Konstrukce přístřešku vyrobeného z kovových konstrukcí je nezbytná pro výpočet materiálů a pro usnadnění následné instalace. Umístění hlavních a doplňkových prvků je uvedeno na výkresu a jsou uvedeny jejich rozměry.

Při vytváření designového projektu se berou v úvahu následující hodnoty:

 • úhel sklonu (Q);
 • délka krokve (L).

Úhel sklonu svahů se volí s ohledem na normativní zatížení sněhem a větrem (vybrané pro konkrétní klimatickou oblast podle SNiP). Zohledňuje se také typ zvolené střešní krytiny. Přístřešek kůlny z profesionální trubky může mít sklony, které svírají s vodorovnou rovinou úhel 6-15 %. U ostatních typů konstrukcí by se tento ukazatel měl pohybovat v rozmezí 22-30%.

Pro výpočet délky krokve se používá vzorec:

 • Přístřešek z profilové trubky: L uXNUMXd B / cosQ, kde B je šířka střechy.
 • Provedení štítu: L=B/2cosQ.
 • Oblouková střecha: L u1,57d 2 × (h + B / XNUMX), kde h je požadovaná výška konstrukce.

Chcete-li se vyhnout chybám při výpočtu systému vazníků, můžete použít speciální online kalkulačky. Pomohou velmi přesně určit velikost všech konstrukčních prvků konstrukce.

Rozteč mezi krokvemi a sloupky je stanovena tak, aby rovnoměrně rozložila váhu střechy na podkladové podpěry. Čím větší je zatížení sněhem a čím těžší je střešní materiál, tím menší je vzdálenost mezi hlavními nosnými prvky. Doporučený krok při instalaci regálů je do 1,75 m.

Tyče pro přístřešek z profilových trubek musí mít průřez minimálně 40×40 mm. Pokud je šířka konstrukce větší než 5-6 m, musíte použít prvky s parametry 80×80-120×120 mm. Pro vytvoření krokvového systému je vhodná trubka o průřezu 40×20, 40×40 mm. Pro tvarování svahů a opláštění se používají prvky menšího průřezu. To pomáhá snížit hmotnost konstrukce bez ztráty její nosnosti.

Pracovní technologie

Přístřešky z kovových profilů na nádvoří soukromého domu jsou vybaveny obecně uznávanými stavebními předpisy. Seznam a rozsah provedených prací závisí také na zvoleném konstrukčním schématu konstrukce.

design s jedním svahem

Jednostupňové hledí z profilové trubky je vyrobeno podle následujícího schématu:

 • Přípravné práce. Oblast, kde bude umístěn přístřešek pro auto z profilové trubky, je zbavena nečistot a vyrovnána.
 • Označení. Jsou označena místa pro instalaci podpěrných sloupků.
 • Nadace. Pod každým sloupem se vykope jáma o hloubce minimálně 60 cm a průměru 25 cm.
 • Instalace do racku. Pro každou trubku, která funguje jako stojan, je ke dnu přivařena „pata“ – speciální tyč. Prvek je instalován v konstrukční poloze, poté je volný prostor v otvoru vyplněn betonem.
 • Páskování rámu. Regály jsou spojeny podél obrysu pomocí horizontálně orientovaných prvků.
 • Vytváření farem. Dvě trubky jsou svařeny, umístěné podél nohou konstrukce. Změří se přepona, odřízne se kus trubky požadované velikosti a poté se přivaří na správné místo. Mezi nohou a přeponou jsou přivařeny příčníky pro zvýšení prostorové tuhosti konstrukce.
 • Instalace dalších spojovacích prvků. Vytvořením hledí z profilové trubky je ke každé menší noze vazníku přivařena vodorovná tyč. Jsou v něm vytvořeny otvory, které později umožní připevnění konstrukce ke stěně domu.
READ
Jak uchovat pórek na zimu?

 • Sestavení rámu. Všechny nosné prvky jsou instalovány ve své konstrukční poloze, přepravka je svařena. Konstrukce je připevněna ke stěně pomocí kotevních šroubů.
 • Montáž polykarbonátu. Střešní materiál je připevněn k rámu pomocí tepelných podložek s O-kroužky a zátkami. Polykarbonátové desky se spojují pomocí speciálního děleného profilu. Boční části materiálu jsou přelepeny perforovanou páskou a ukončovací lištou.

Popis videa

Další informace o tom, jak nainstalovat kovové přístřešky z kovových konstrukcí do domu, naleznete v tomto videu:

štít

Štítová konstrukce je postavena podle podobného technologického schématu. Jediným rozdílem je provedení střechy. Jako krokvové nohy se používají vazníky, což jsou rovnostranné trojúhelníky. Uvnitř konstrukce jsou nutně vertikální a šikmé prvky, které poskytují dodatečnou tuhost.

Pokud je baldachýn pro dům vyrobený z kovových profilů vyroben z vlnitých plechů, používají se k upevnění plechů k opláštění speciální šrouby. Instalují se bez předvrtaných otvorů a zajišťují těsné spojení díky přítomnosti pryžového těsnění.

Spoj plechů na sedlové střeše je uzavřen speciální hřebenovou lištou. Připevňuje se pomocí stejných šroubů k horní drážce vlnitého plechu.

Popis videa

Další jemnosti vytváření štítové struktury jsou uvedeny v tomto videu:

Další doporučení

Přístřešky z kovového profilu na nádvoří soukromého domu nebo veřejné budovy se vyrábějí s ohledem na následující pravidla:

 • Před položením základu musíte zjistit hloubku zamrznutí půdy pro konkrétní oblast. Pilíře by neměly být pohřbeny výše než tato úroveň. To zaručí pevnost a odolnost konstrukce.
 • Všechny prvky kovového rámu musí být potaženy speciálním základním nátěrem a barvou. Tím se zabrání zničení materiálu vlivem vlhkosti.
 • Oblouky pro vrchlík z profilové trubky se vyrábějí pomocí speciálního zařízení, které pomáhá ohýbat kov pod požadovaným poloměrem. Je nemožné to udělat sami.
 • K upevnění trubek do průměru 25 mm můžete použít krab systém. Jedná se o speciální svorky, které zajišťují spojení několika prvků rámu současně.
 • Pro spojení prvků z profilové trubky lze kromě svařování použít šroubové spoje. Nejsou méně odolné a vydrží značné zatížení.

Nejdůležitější znaky

Přístřešek pro auto z kovových profilů je optimálním řešením z konstrukčního, funkčního i estetického hlediska. Takové struktury jsou také skvělé pro uspořádání vnitřních prostor pro rekreaci, hry, sport, pro zdobení teras a vstupních skupin.

READ
Jak správně zasadit sadbu cibule na jaře?

Takové konstrukce se skládají ze základů, regálů, závěsů, svahů, příhradového systému a střechy. V závislosti na typu podpěry mohou být volně stojící, konzolové nebo připevněné. Podle typu použité střechy se takové konstrukce dělí na jednoplášťové, štítové, obloukové, stanové.

Výpočet a montáž přístřešku je nejlepší svěřit odborníkům. To vám umožní získat spolehlivý design, který vydrží mnoho let.

Uspořádání přilehlých území a výrobních zařízení je odpovědná událost, kterou je nejlepší svěřit zkušeným řemeslníkům. K dnešnímu dni existuje velké množství možností pro stavbu ochranných konstrukcí. Baldachýn z profilové trubky je pevná a odolná konstrukce, na jejíž stavbu není potřeba mnoho peněz. Strukturu s danými parametry můžete postavit, pokud budete postupovat podle daných pokynů.

Výpočet přístřešku a vazníků z profilové trubky

Přípravné práce

Přístřešek z profilové trubky lze vyrobit, pokud správně přistoupíte k fázi přípravných prací. Nejprve si pečlivě prostudujte místo, kde je stavba plánována. To vám umožní správně naplánovat množství a typ použitého materiálu, vlastnosti střešní krytiny. Nejlepší je umístit konstrukci na rovnou plochu, na které nebudou žádné kopce. Bude tedy mnohem snazší přemýšlet o drenáži. V opačném případě zaručeně narazíte na problém s odtokem. Další náklady budou spojeny s výstavbou dešťové kanalizace.

Přípravné práce

Přípravné práce zahrnují také vytvoření podrobného výkresu. Pro maximalizaci pevnosti je zapotřebí vazník pro vrchlík z profilové trubky.V této fázi je bezpodmínečně zohledněno umístění stojanů a průřez profilových trubek. Praxe ukazuje, že pro konstrukce o délce 5,99 metru a šířce 3,99 metru postačuje průřez 60 x 60 mm. U větších konstrukcí se nejčastěji používají prvky 80 * 80 mm.

Neméně důležitá je příprava potřebného nářadí a výběr kvalitních stavebních materiálů. Návrh hotové konstrukce je vázán na vkus majitele webu a jeho finanční možnosti.

Plánování

Baldachýn z profilové trubky vlastníma rukama lze provést bez problémů. Jako přibližný výpočet můžete vzít strukturu o rozloze 54 m2 (6 * 9 metrů). Je třeba poznamenat, že strany volné plochy jsou 7 a 9 m, resp. Stavební postup je plánován souběžně se zdí domu, která je dlouhá 9 metrů.

Plánuje se, že zvýšená hrana bude odpovídat výšce 3,5 metru. Indikátor nízkého okraje spodní hrany je zase 2,4 metru. Tím bude zachován úhel 12,5°.

Plánování

Zatížení střechy se zobrazuje s přihlédnutím k ukazatelům speciálních map (vítr, sníh). Tyto informace jsou kumulovány v kontextu jednotlivých regionů země. Pečlivě prostudujte vlastnosti umístění pozemku. Výpočet vrchlíku z profilové trubky se provádí s přihlédnutím k získaným údajům.

Návrh konstrukce lze provést i softwarově. Mluvíme o počítačových programech. Aby byly výpočty co nejpřesnější, je důležité zadat správné údaje o konstrukci.

READ
Jak krmit česnek s močovinou na jaře?

Pracovní uzly

Vrchlík z výkresu profilového potrubí podrobně popisuje charakteristiky konstrukčních prvků konstrukce. Mezi hlavní z nich patří:

 • stojan a talíř;
 • obloukové prvky;
 • vestavěné struktury;
 • vodicí prvky;
 • střecha;
 • pomocné konstrukce.

Do poslední kategorie patří funkční drenážní nebo osvětlovací konstrukce. Při výrobě regálů, stožárů, profilových trubek se nejčastěji používají. Alternativou jsou výrobky s kruhovým průřezem. Takový materiál má vážnou nevýhodu. Podpěrné jednotky a spojovací prvky mají složitou konfiguraci.

Pracovní uzly

Baldachýn pro auto z profilové trubky musí být postaven s ohledem na princip konjugace. Jednoduše řečeno, jedná se o dodržení úhlu 90°. Praxe ukazuje, že je nejlepší použít čtvercové trubky. Přítomnost takové sekce umožňuje zvýšit tuhost ve všech směrech.

Ve fázi výstavby konstrukce se používá svařování a různé druhy spojů (závitové, šroubové atd.) Při vytváření vazníků a vaznic je nejlepší používat výrobky obdélníkového tvaru. Tím bude zajištěna maximální úroveň zatížení v příčném směru.

Технические характеристики

Výpočet vrchlíku z profilové trubky online se provádí pomocí webového zdroje. Vyhnete se tak složitým ručním výpočtům. V této fázi je nutné vzít v úvahu vlastnosti produktů. S přesnými údaji se můžete seznámit na tabulkovém materiálu.

Výpočet vrchlíku z profilové trubky

Odborníci se shodují, že je nejracionálnější vypočítat maximální zatížení pro obdélníkové trubky na větší straně. V této fázi je třeba vzít v úvahu také délky a parametry potrubí.

Výpočet základních veličin

Kalkulačka vrchlíku z profilové trubky je efektivním nástrojem pro výpočet velkého množství ukazatelů. Mluvíme jak o zatížení, tak o detailních výkresech. Praxe ukazuje, že tuhost hotového výrobku přímo závisí na šířce, tloušťce stěny. Neméně důležitá je délka hotového výrobku. Názorným příkladem je výběr tlustých výrobků nebo s malým průřezem.

Přítomnost vertikálně nasměrovaného zatížení ovlivňuje stav regálu a střechy vrchlíku. Takové struktury zpravidla slouží mnoho let bez problémů a nedeformují se. Bezpochyby musí výkresová schémata obsahovat podrobné informace o rozměrech každého funkčního prvku.

Výpočet základních veličin

Pokud mluvíme o konstrukci konstrukcí se středními parametry, pak je vhodné použít sekce o rozměrech 50 x 100 mm. Přítomnost často rozmístěných stojanů je základem pro zmenšení velikosti potrubí. Použití trubek s velkým průřezem je vhodné pouze pro přístřešky typu přístřešky.

Funkční prvky

Výpočet vrchlíku z profilové trubky online je poměrně pohodlný nástroj pro plánování návrhu. Dobře navržené vazníky jsou zárukou stability a pevnosti celé konstrukce. Přítomnost tohoto druhu uzlů je povinná pro připojení, jejichž úhel sklonu je 6 °. To je způsobeno nahromaděním napadaného sněhu. Někteří odborníci ve stavebnictví si jsou jisti, že je nejlepší udržovat hodnotu 15º. Budou tak vytvořeny příznivé podmínky pro konvergenci sněhu a deště. Tato metoda je relevantní jak pro vlnitou lepenku, tak pro břidlici, plast, polykarbonát.

READ
Jak se jmenuje samec ve včelstvu?

Funkční prvky

K dnešnímu dni se rozšířily vazníky trojúhelníkové, obloukové, obdélníkové, lichoběžníkové a lomené. Přítomnost přídavných stojanů, běhů a vzpěr uvnitř takových konstrukcí je zárukou tuhosti celé konstrukce.

Online kalkulačka baldachýnu z profilové trubky umožňuje vygenerovat podrobný výkres. Výpočty umožňují objektivně kontrolovat počet dutých dílů, mechanismů a možností jejich spojení. Křížové spojení mezi kovovými výrobky je vhodné pouze horizontálně. Zvláštní pozornost je věnována kvalitě instalace přepravky. K tomu se používá nosník o tloušťce 5 cm, který je předem ošetřen antiseptikem nebo natřen barvou. Střecha tak bude bezpečně upevněna.

Etapy práce

Montážní práce jsou obvykle standardizované. Zahrnují několik vzájemně propojených kroků. Zvažte níže ty hlavní:

 1. Vytvoření pevného základu.
 2. Řezání spotřebního materiálu podle zadaných rozměrů.
 3. Farmářská výroba.
 4. Kolekce stěn, které budou instalovány po stranách.
 5. Spolehlivé lepení střešních vazníků a hotových profilů.
 6. Montáž rámu na předem připravenou plochu.

Zkušení řemeslníci bez problémů zpracovávají kovové díly základním nátěrem, barvou proti korozi. Stavba tak bude svému majiteli sloužit mnoho let. V případě potřeby seřízněte přebytečnou střešní krytinu. Výpočet farem pro vrchlík z profilové trubky se nejlépe provádí na speciálním agregátoru.

Etapy práce

Hotová cementová směs se nalije do volného prostoru. Po vytvrzení tohoto úseku se provádí montáž bočních stěn, pilířů a vazníků. Při stavbě konstrukce přístřešku se nejprve instalují boční díly a poté vazníky.

Výkres vrchlíku z profilové trubky s rozměry umožňuje přesně řídit stavební práce ve všech fázích. Řezání plechů se provádí s okrajem. To ušetří čas v případě chyb.

Výběr materiálu, nářadí

Při výběru profilové trubky je třeba věnovat zvláštní pozornost její síle. Pro konstrukci přístřešků se k tomu nejlépe hodí výrobky o velikosti 80 x 80 mm. Pokud jsou v návrhu další uzly, použijí se prvky 40 x 20 mm.

Výpočet plochy střechy se provádí bez problémů, aby nedošlo k nákupu dalšího množství materiálu. K výsledku je nejlepší přidat 5 %. Upevnění výrobků se provádí pomocí šroubů a speciálních těsnění.

Výroba vrchlíku z profilové trubky je možná několika způsoby. Zvažte níže ty hlavní:

 1. Svařování. Technologie zahrnuje použití svařovacího stroje. Je nemožné vykonávat takové množství práce bez dovedností a speciálních znalostí.
 2. Se závitem. K tomu se používají spoje, kovové rohy a upevňovací šrouby.
 3. Vleklé. Mluvíme o použití silných svorek.

Pokud je veškerá práce provedena kvalitativně podle technologie, bude baldachýn bez problémů sloužit svému majiteli po mnoho let.

Výběr materiálu, nářadí

Fotogalerie

Baldachýn z fotografie profilové trubky umožňuje vyhodnotit estetiku hotových konstrukcí. Konstrukční řešení stavebníků neznají hranice. Hlavní je dodržovat zásady praktičnosti a zdravého rozumu. Neméně důležité je studium vlastností pozemků sousedících s budoucím baldachýnem budov a staveb. To vše berou zkušení řemeslníci v úvahu při plánování návrhu. Zde jsou nějaké příklady:

Rating
( No ratings yet )
Like this post? Please share to your friends:
Leave a Reply

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: